blog

سیستم های خودکار آب فشان (جعبه آتش نشانی)

سیستم های خودکار آب فشان

سیستم های خودکار آب فشان همانطور که از نامشان پیداست جهت اطفای حریق مورد استفاده قرار می گیرند و چندین نوع دارند. انواع اصلی آن عبارتند از لوله تر، لوله خشک، پیش فعال و سیلابی سیستم های خودکار آب‌فشان تحت پوشش مقررات OSHA 1915.159 و چندین کد NFPA می باشند. کد اصلی NFPA13 (نصب سیستم‌های آبفشان) می باشد.

جعبه آتش نشانی/ راین اطفاء
طرح مناسب حفاظت از حریق از طریق آب‌فشان مستلزم در نظرگیری نوع محل حضور و طبقه‌بندی کالاهای نگهداری شده می باشد. انواع محل‌های حضور به یکی از گروه‌های ذیل تقسیم بندی می شود:
– خطر کم
– خطر معمولی (گروه ۱)
– خطر معمولی (گروه ۲)
– خطر فوق العاده (گروه ۱)
– خطر فوق العاده (گروه ۲)
به عنوان مثال، اداره‌‌ای با اندازه‌ی متوسط، خطر کم محسوب می‌شود. محلی که در آن مایعات قابل اشتعال در مقادیر متوسط یا زیاد استفاده می شود محلی با خطر فوق العاده (گروه ۱) می باشد.

جعبه آتشنشانی/رایان اطفاء
طبقه بندی کالا بر مبنای سهم سوختی مواد می باشد. به عنوان مثال، گروه یک کالاها، مواد غیر قابل احتراق نگهداری شده روی پالت می باشند. گروه ۴ کالاها، ممکن است پالت‌های پلی پروپیلن باشند.

نوع محل حضور و طبقه‌بندی کالا برای کمک به تعیین الزامات طراحی سیستم آب‌فشان استفاده می شود. برای اینکه سیستم قادر به کنترل حریق باشد، هرچه بار مواد سوختنی سنگین تر باشد، جریان آب بیشتری مورد نیاز خواهد بود.
سیستم های مورد استفاده، بر مبنای سیستمی که “ضخامت لوله” نامیده می‌شد، طراحی می‌شد می شدند. این رویکرد بر مبنای تعداد سر آب‌فشان مبتنی بر اندازه لوله می باشد. لوله یک اینچی برای اکثر سر‌های کنترل از دور استفاده می‌شد و لازم بود که طراحان به چارت‌هایی مراجعه نمایند که مشخص می‌کند با توجه به اندازه‌ی لوله به چه تعداد آب‌فشان نیاز خواهد بود.
طراحی فعلی سیستم‌های آب‌فشان بر مبنای محاسبات هیدرولیکی است. محاسباتی برای تعیین اندازه مناسب لوله، که برای نیل به دانسیته ویژه تخلیه آب بر حسب گالن بر دقیقه بر فوت مربع ([GPM/FT] یا لیتر بر دقیقه بر متر مربع) می باشد لازم است. مبنای طراحی سیستم باید در صفحه طراحی که روی شیر کنترلی قرار گرفته ثبت شود. این صفحه‌ی طراحی حداقل باید دارای اطلاعات ذیل باشد:
– موقعیت محل یا محل های طراحی
– دانسیته تخلیه
– جریان مورد نیاز و نیاز فشار باقیمانده در پایین رایزر
– طبقه بندی نوع سکونت یا طبقه‌بندی نوع کالا
– حداکثر ارتفاع نگهداری و پیکربندی مجاز
– مقدار جریان مورد نیاز در شلنگ که در محاسبات لحاظ شده است.
در آب‌فشان‌های خودکار تر، آب در سرتاسر لوله‌کشی سیستم آب‌فشان در تمام اوقات وجود دارد. سر‌های آب‌فشان در سیستم تر دارای وسایل ذوب شونده‌ای هستند که با افزایش دما عمل می کنند.

هوزریل چیست؟

هنگامی که دما به دمای طراحی شده رسید، جزء ذوب شونده سر آب‌فشان ذوب شده و به آب و به آب اجازه جریان یافتن در سر آب‌فشان را می‌دهد. هر سر آب‌فشان در سیستم به طور مجزا عمل می‌کند.
درآب‌فشان خشک، سیستم در حالت معمول خشک (بدون آب) است. این نوع سیستم عموماً در محل های غیر گرم استفاده می‌شود. سرهای آب‌فشان در اساس همانند سیستم تر است اما از فشار هوا برای پرکردن بخشی از سیستم لوله‌کشی در بالای شیر کنترل سیستم آب‌فشان استفاده می شود.
سیستم های پیش فعال جنبه‌های خاصی از سیستم‌های خشک و تر را ترکیب می‌کنند. سیستم‌های تر مزیت اعمال سریعتر آب در لحظه باز شدن سر آب‌فشان را دارد. سیستم‌های خشک مزیت جلوگیری از یخ زدن را در محل های غیر گرم دارند. سیستم پیش فعال سیستم خشک پر از هوا را با برخی از روش‌های آشکارسازی حریق ترکیب می‌کند که با شیر کنترلی آب در سیستم آب‌فشان ارتباط داده شده است.
سیستم آشکارساز حریق را سریعتر از بخش ذوب شدنی سر آب‌فشان تشخیص خواهد کرد.

هنگامی که آشکارساز توسط حریق فعال شد، آشکارساز سیگنالی را به شیر کنترلی ارسال می‌کند تا شیر را باز کرده و به آب اجازه پر شدن در سیستم را بدهد طوری که در آن زمان دمای حریق به اندازه‌ای رسید که جزء سری آب‌فشان را ذوب کند، آب در آنجا آماده باشد. در این مواقع معمولا بوستر پمپ آتش نشانی وظیفه مهمی را ایفا می کند.
سیستم های سیلابی عمدتاً در محل‌هایی با خطر زیاد استفاده می شوند. لوله‌کشی این سیستم بسیار شبیه سیستم‌های آب‌فشان معمولی است با این استثنا که سر آب‌فشان‌ها باز است و جزء ذوب شدنی‌ای وجود ندارد.

سیستم آشکارساز در این سیستم مشابه سیستم مورد استفاده در سیستم آب‌فشان پیش فعال است. هنگامی که این سیستم حریق را آشکار ساخت، شیر کنترلی آب‌فشان باز می‌شود و آب از تمامی سرهای آب‌فشان جریان خواهد یافت. از این سیستم در محل‌هایی با خطر زیاد که حریق در آنها به سرعت گسترش می یابد (نظیر اتاقک‌های اسپری رنگ) استفاده می شود.
مشکل سری‌های بسته در این قسمت ها آن است که حریق بسیار سریع حرکت خواهد کرد و طول می کشد که سرهای آب‌فشان باز شود و این در حالی است که حریق به سرعت از آن محل عبور کرده است.

جهت خرید یا مشاوره با شماره 02144288682 تماس بگیرید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Automatic water fountain systems
Author Rating
51star1star1star1star1star
Software Name
all in one plugin
Software Name
web
Software Category
web

دیدگاهتان را بنویسید