blog

جایگذاری کپسول آتش نشانی روی دیوار به چه صورت باید باشد؟

جایگذاری کپسول آتش نشانی

جایگذاری کپسول آتش نشانی

جایگذاری کپسول آتش نشانی یکی از موارد مهمی است که باید در هنگام خرید کپسول آتش نشانی به آن توجه نمایید. این مسئله باعث می شود در هنگام حادثه راحتتر بتوانید کپسول آتش نشانی را در دست گرفته و از آن استفاده نمایید و یا اینکه از خرابی و پوسیدگی کپسول جلوگیری کنید.

بنابراین به منظور فراهم کردن حفاظت موثر در برابر حریق و رعایت الزامات کدهای عملیاتی، خاموش کننده ها (کپسول آتش نشانی) را باید به نحو مناسبی جایگذاری کرد. دو معیار اصلی که روی جایگذاری خاموش کننده ها تأثیر می‌گذارند عبارتند از: فاصله ی حرکت و پوشش.

فاصله ی حرکت، فاصله ای است که فرد باید طی کند تا به خاموش‌کننده (کپسول آتش نشانی) برسد. پوشش به تعداد خاموش کننده مورد نیاز برای تأمین حفاظت کافی یک محل بر مبنای فوت مربع اطلاق می‌شود. جدول زیر نشان می‌دهد که در آن حداکثر فاصله حرکت و فوت مربع پوشش خاموش کننده ها بر مبنای طبقه بندی محل از لحاظ خطر مشخص شده است.

فاصله حرکت خاموش کننده

از این دو ویژگی (فوت مربع پوشش و فاصله حرکت) باید برای جایگذاری خاموش کننده ها (کپسول آتش نشانی) استفاده کرد.

تصویر اول نشان می دهد که دایره ای به شعاع ۷۵ فوت (22/8 متر) (که توسط الزامات مربوط به فاصله حرکت برای خاموش کننده گروه A مجاز شمرده شده است) مساحتی بیش از 11250 فوت مربع (1045 متر مربع) را پوشش می‌دهد که حداکثر میزان مجاز می باشد. همپوشانی دایره ها در تصویر دوم منشاء ۱۱۲۵۰ فوت مربع (1045 متر مربعی) پوشش مجاز شمرده شده را نشان می‌دهد.

فاصله-ی-حرکت-در-مقابل-سطح-پوشش

فاصله حرکت در مقابل سطح پوشش 2

علاوه بر جایگذاری خاموش کننده ها به منظور رعایت الزامات کدهای عملیاتی، خاموش کننده ها را باید در مکان‌هایی قرار داد که بیشترین استفاده موثر را فراهم می‌کنند. جایگذاری خاموش کننده ها نزدیک خروجی،‌ کاربر را تشویق می‌کند که در حالی از خاموش‌کننده استفاده می‌کند مسیر فرار را نیز حفظ کند.

خاموش کننده ها را باید نزدیک فرآیند و تجهیزات عملیاتی جایگذاری کرد. به عنوان مثال، فقط خاموش کننده حاوی مواد شیمیایی خشک چند منظوره در تأسیسات جایگذاری خواهد شد. این خاموش کننده ها برای حریق گروه A,B و C تأیید شده و رتبه های عددی استفاده شده، A2 و 20 B می باشد.

اولین مرحله، تعیین طبقه بندی خطر مکان های مختلف تأسیسات می باشد. مکان های اداری به عنوان مکان های کم خطر و مکان های تولیدی و انبار مکان هایی با خطر متوسط محسوب می‌شوند.

این گروه‌های خطر مساحت قابل قبول پوشش برای حریق های گروه A و حداکثر فاصله حرکت برای حفاظت در برابر حریق های گروه B را تعیین خواهند کرد. به هنگام محاسبه فاصله حرکت به سوی خاموش کننده، تجهیزات و سایر ساختارهای ثابت را باید منظور کرد.

محل هایی که در آن خاموش کننده ها حداقل سطح حفاظت را فراهم می‌کنند در شکل زیر نشان داده شده است. معمولاً، چندین روش جایگذاری حداقل الزامات را رعایت می‌کند. برای هر تأسیساتی گزینه‌های مختلف باید ارزشیابی شود تا مشخص شود که کدام یک موثرترین حفاظت را فراهم می نماید. در عمل، به طور مکرر نیاز است تا از حداقل استانداردها پا را فراتر نهاده تا حفاظت موثری فراهم شود.

نمونه ی دیگری از دفاتر اداری صنعتی بدون خاموش کننده در شکل اول و با خاموش‌کننده (کپسول آتش نشانی) در شکل دوم نشان داده شده اند.

خاموش‌کننده بایستی به نحوی جایگذاری شود که به سرعت قابل دسترسی و به راحتی قابل دیدن باشد برای بهتر دیدن محل خاموش کننده، می توان از علائم استفاده کرد تمامی خاموش کننده ها باید به طور محکم روی دیوار یا روی ستون یا در کابینت تأیید شده نصب شوند.

خاموش کننده هایی که لازم است در محیط بیرون نصب شوند باید به پوشش‌های حفاظتی مجهز شوند. مطابق با NFPA10 و مقررات OSHA، خاموش کننده های با وزن 40 پوند (۱۸ کیلو) یا کمتر از آن باید طوری نصب شوند که فاصله قسمت فوقانی خاموش کننده از کف زمین بیش از ۵ فوت نباشد.

خاموش کننده های با وزن بیش از ۴۰ پوند (۱۸ کیلو) نیز باید طوری نصب شوند که فاصله فوقانی خاموش کننده تا زمین بیش از سه و نیم فوت (یک متر) نباشد.

در هر نوع جایگذاری، حداقل فاصله ۴ اینچ (۱۰ سانتی متر) از کف زمین بایستی رعایت شوند. الزامات ویژه ای ممکن است در خصوص نصب خاموش کننده ها اعمال شود و باید پیش از نصب آن ها در تأسیسات مورد بررسی قرار گیرند.

جهت مشاوره و خرید با شماره 02144288682 تماس بگیرید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Fire extinguisher placement
Author Rating
51star1star1star1star1star
Software Name
all in one plugin
Software Name
web
Software Category
web

دیدگاهتان را بنویسید