blog

بازرسی و نگهداری سیستم اسپرینکلر (آب فشان)

بازرسی و نگهداری سیستم اسپرینکلر

بازرسی و نگهداری سیستم اسپرینکلر

بازرسی و نگهداری سیستم اسپرینکلر یا همان آب فشان ها یکی از خدمات شرکت رایان اطفا می باشد. برای اینکه سیستم آب فشان (اسپرینکلر) در زمان اطفاء حریق به درستی عمل کند، این سیستم باید بازرسی و نگهداری شود. تمامی شیرهای روی سیستم بایستی به طور هفتگی بازرسی شوند. متداول ترین شیرها، شیرهای OS&Y و شیرهای پروانه ای هستند تا بتوان باز یا بسته بودن این شیرها را در یک محفظه تشخیص داد. میزان فشار در قسمت های مختلف سیستم نیز باید هفتگی بررسی شود. در سیستم های خشک، مکانیسم‌های باد و گرمایش نیز باید هفتگی بازرسی شوند.

بازرسی و نگهداری سیستم اسپرینکلر

حداقل سالی یکبار، عملکرد کلی سیستم باید با فعال کردن آزمایشی سیستم ارزشیابی شود. این کار با باز کردن شیر بازرسی مربوط به آزمایش انجام می‌شود. این شیر روی سیستم در نقطه ای دور از شیر یکطرفه مربوط به هشدار قرار گرفته و برای شبیه سازی باز شدن سر آب فشان (بارنده خودکار اطفاء حریق) طراحی شده است. آزمایش جریان می‌تواند به ارزشیابی شرایط جریان به سیستم‌ آب فشان کمک کند. این لوله کشی ممکن است توسط مواد خارجی، زنگ زدگی و فعل و انفعالات میکروبی مسدود شود. نمایندگان شرکت بیمه اغلب این آزمایش های سالیانه را به عنوان بخشی از خدمات بیمه ای شرکت و به منظور ارضا کردن آنها در مورد صحیح عمل کردن سیستم انجام خواهند داد. اغلب آسان تر آن است که با شرکت نصب کننده ی سیستم آب فشان قرارداد منعقد کرد که این ارزشیابی های سالیانه را انجام دهد تا اینکه کارکنان شرکت این کار را انجام دهند البته اگر شرکت بیمه این خدمت را فراهم می‌کند.

بازرسی و نگهداری سیستم اسپرینکلر

جهت مشاوره و یا خرید با شماره های زیر با ما در ارتباط باشید.

09120315349

02144288682

02144233319

02144218415

Summary
Review Date
Reviewed Item
Inspection and maintenance of sprinkler system
Author Rating
51star1star1star1star1star
Software Name
all in one plugin
Software Name
web
Software Category
web

دیدگاهتان را بنویسید