blog

اطفاء مخازن سوخت مایع چگونه انجام می شود؟

اطفا مخازن سوخت مایع

اطفاء مخازن سوخت مایع

اطفا مخازن سوخت مایع رایان اطفاء

مخزن ها از لحاظ سقف به دسته های سقف ثابت، سیستم اطفاء حریق مخازن سقف شناور داخلی، سقف شناور خارجی و سقف شناور خارجی گنبدی تقسیم می شوند. مایعات قابل اشتعال معمولاً در مخازن سقف شناور داخلی یا خارجی انبارش می گردند. سیستم ریم سیل یک مخزن سقف شناور بیشترین درصد اشتعال در اثر یک صاعقه می باشد و البته شیر تخلیه مخزن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. سیستم اطفا حریق مخازن سوخت یکی از حساس ترین سیستم ها می باشد که باید مجریان این امر از حرفه ای ها باشند.

جهت مشاوره و خرید با شماره 02144288682 تماس بگیرید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Extinguishing liquid fuel tanks
Author Rating
51star1star1star1star1star
Software Name
all in one plugin
Software Name
web
Software Category
web

دیدگاهتان را بنویسید