blog, بلاگ, دسته بندی نشده

کپسول آتش نشانی

کپسول آتش‌نشانی (Fire Extinguisher Capsule) معمولاً به عنوان قسمتی از جعبه آتش‌نشانی (Fire Extinguisher) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کپسول آتش نشانی یک محفظه حاوی مواد خاموش‌کننده (fire extinguishing agent) است. که با فشار هوا یا گاز نیتروژن پر شده و درون جعبه آتش‌نشانی قرار دارد. هدف اصلی استفاده از کپسول آتش نشانی، نگهداری و نگهداری مواد خاموش‌کننده‌ای است که در صورت لزوم، بتوان از آنها برای مهار حریق‌ها استفاده کر

هنگامی که حریق رخ داده. و فشار به دلیل چگالی دود و گرما در جعبه آتش‌نشانی افزایش یابد. کپسول آتش‌نشانی به عنوان یک سد برای نگهداری مواد خاموش‌کننده‌ای که در جعبه قرار دارد، عمل می‌کند.

وقتی این فشار به حداکثر می‌رسد. کلاپه‌های مخصوص کپسول که به عنوان قفل‌ها عمل می‌کنند. خراشیده می‌شوند. و کپسول آتش‌نشانی از جعبه جدا می‌شود. در نتیجه مواد خاموش‌کننده با قدرت و تأثیر خودشان از کپسول به سمت حریق منتقل می‌شوند. و حریق را مهار می‌کنند. این ابزار معمولاً در محل‌های کاری، خانه‌ها، مدارس، هتل‌ها و سایر اماکن عمومی نصب می‌شوند.وقتی این فشار به حداکثر می‌رسد. کلاپه‌های مخصوص کپسول که به عنوان قفل‌ها عمل می‌کنند. خراشیده می‌شوند. و کپسول آتش‌نشانی از جعبه جدا می‌شود. در نتیجه مواد خاموش‌کننده با قدرت و تأثیر خودشان از کپسول به سمت حریق منتقل می‌شوند. و حریق را مهار می‌کنند. این ابزار معمولاً در محل‌های کاری، خانه‌ها، مدارس، هتل‌ها و سایر اماکن عمومی نصب می‌شوند.

کپسول آتش نشانی
انواع کپسول آتش‌نشانی (Fire Extinguisher Capsule) بستگی به نوع مواد خاموش‌کننده (fire extinguishing agent) و تکنولوژی مورد استفاده دارد.

برخی از انواع رایج کپسول‌های آتش‌ نشانی آورده شده است:

1. کپسول‌های آتش‌نشانی با پودر آ.ب.سی (ABC): این کپسول‌ها حاوی پودر آتش‌نشانی با مخلوطی از مواد آمونیوم فسفات، سولفات آمونیوم و کربنات پتاسیم هستند که برای مهار حریق‌های کلاس‌های A، B و C (حریق‌های جامدات، مایعات قابل اشتعال و گازها) مناسب هستند.

2. کپسول‌های آتش‌نشانی با پودر کربنات پتاسیم (BC): این کپسول‌ها حاوی پودر کربنات پتاسیم هستند که برای مهار حریق‌های کلاس B و C (حریق‌های مایعات قابل اشتعال و گازها) استفاده می‌شوند.

3. کپسول‌های آتش‌نشانی با گاز CO2: این کپسول‌ها حاوی گاز دی اکسید کربن (CO2) هستند که برای مهار حریق‌های کلاس B و C (حریق‌های مایعات قابل اشتعال و گازها) و همچنین حریق‌های الکتریکی مناسب هستند.

4. کپسول‌های آتش‌نشانی با فوم آتش‌نشانی: این کپسول‌ها حاوی فوم آتش‌نشانی هستند که برای مهار حریق‌های کلاس B (حریق‌های مایعات قابل اشتعال) مناسب هستند.

5. کپسول‌های آتش‌نشانی با آب: این کپسول‌ها حاوی آب هستند و برای مهار حریق‌های کلاس A (حریق‌های جامدات) استفاده می‌شوند.

6. کپسول‌های آتش‌نشانی خودکار: بعضی از کپسول‌های آتش‌نشانی به صورت خودکار عمل می‌کنند. به این معنی که در صورت افزایش دما به حداکثر. کلاپه‌های مخصوص اتوماتیکاً خراشیده شده. و مواد خاموش‌کننده به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انسانی، به سمت حریق پرتاب می‌شوند.

قبل از خرید هرگونه تجهیزات آتش‌نشانی. می توانید با شرکت رایان اطفاء همکاری کنید. تا مطمئن شوید.

دیدگاهتان را بنویسید