دسته بندی نشده

سیستم های مبتنی برفوم

سیستم های مبتنی برفوم اتش‌نشانی جزء تجهیزات مهم در حوزه ایمنی و اطفاء حریق هستند. این سیستم‌ها از فوم‌های اختصاصی به منظور کنترل. خنک کردن و خاموش کردن حریق‌ها استفاده می‌کنند.

انواع اصلی سیستم‌های مبتنی بر فوم اتش‌نشانی عبارتند از:

1. **سیستم‌های اسپرینکلر فومی**: در این سیستم‌ها. فوم به عنوان عامل خاموش کننده به همراه آب از طریق اسپرینکلرها به محل حریق پخش می‌شود. این سیستم‌ها برای مکان‌هایی با خطر انفجار یا حریق‌های کلاس B (مواد مایع قابل اشتعال) مناسب هستند.

2. **سیستم‌های مخلوط ثابت فوم**: در این نوع سیستم. فوم ثابت در تانک‌ها ذخیره می‌شود. و با تزریق هوا و فشار مناسب. تشکیل حجم بزرگی از فوم ایجاد می‌کند. این فوم سپس از طریق لوله‌ها و نازل‌ها به مناطق حریقی منتقل می‌شود. این سیستم‌ها برای حریق‌های کلاس B و C (مواد گازی) مناسب هستند.

3. **سیستم‌های اسپرینکلر آب و فوم**: در این سیستم‌ها. فوم به عنوان تکمیل‌کننده آب در اسپرینکلرها استفاده می‌شود. این سیستم‌ها برای مکان‌هایی که به دلیل نوع محتوا یا فرآیند ممکن است. با خطر انفجار یا حریق‌های مایع مواجه شوند. مناسب هستند.

4. **سیستم‌های مبتنی بر فوم اسکوتیش (FFFS)**: در این نوع سیستم‌ها. فوم‌های اختصاصی ترکیب شده با آب. جهت ایجاد فوم با توانایی انتقال و تخلیه بهتر استفاده می‌شوند. این سیستم‌ها برای حریق‌های کلاس B (مواد مایع قابل اشتعال) مناسب هستند.

5. **سیستم‌های انتشار فوم دستی یا موتوری**: این نوع سیستم‌ها شامل دستگاه‌های قابل حمل. یا نصب بر روی وسایل نقلیه هستند. که می‌توانند. فوم را بر روی حریق‌ها پاشیده. و کنترل کنند.

سیستم‌های مبتنی بر فوم اتش‌نشانی. بسته به نوع حریق. محیط. و نیازهای خاص هر منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرند. با ایجاد لایه‌های عایق و خنک‌کننده بر روی مناطق حریقی. انتشار اکسیژن را محدود کرده. و به کنترل و خنک کردن آتش کمک می‌کنند.

سیستم‌های مبتنی بر فوم اتش‌نشانی. جزئی از تجهیزات و فناوری‌هایی هستند. که در مقابل حریق‌ها و انفجارها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سیستم‌ها به منظور کنترل و خاموش کردن حریق‌ها با استفاده از جذب حرارت. خنک کردن سطح‌ها و خنک کردن آتش به کار می‌روند.

کپسول آتش نشانی

انواع سیستم‌های مبتنی بر فوم اتش‌نشانی عبارتند از:

1. **سیستم‌های اتش‌نشانی فوم معمولی. (AFFF)**: این نوع فوم اتش‌نشانی عمدتاً از ترکیب‌های آب. فوم ساز (معمولاً تنسیده. آلکیل‌سولفات‌ها) تشکیل شده است. می‌تواند روی سطح حریق‌زده ایجاد لایه‌ای کند. تا از تماس آتش با هوا جلوگیری کند. و اکسیژن مورد نیاز. برای سوختن را محدود کند.

2. **سیستم‌های اتش‌نشانی فوم اسکوتیش. (FFFS)**: این نوع فوم از ترکیب آب. فوم سازهای خاص تشکیل شده است. که تشکیل حباب‌های مقاوم در برابر شکستن. توسط حرارت را ایجاد می‌کنند. این حباب‌ها می‌توانند عملکرد فوم را بهبود بخشند. و جلوه افزایشی ایجاد کنند. که مانع تماس آتش با سطح محافظت شده می‌شود.

3. **سیستم‌های اتش‌نشانی فوم سنگین (HFF)**: این نوع فوم از ترکیب آب. فوم ساز‌های سنگین‌تر از AFFF تشکیل شده است. این فوم برای حریق‌هایی که نیاز به کاهش حرارت و جلوگیری از بازسوختن دارند. مورد استفاده قرار می‌گیرد.

4. **سیستم‌های اتش‌نشانی فوم آرام (AR-AFFF)**: این نوع فوم از ترکیب آب. فوم سازهای خاص تشکیل شده است. که با افزودن آنتیفریزه‌کننده‌ها به آن. مقاومت در برابر یخ زدگی و یخچالی شدن را دارد. این سیستم‌ها به خوبی برای محافظت در محیط‌های سرد و مناطقی با دمای پایین مناسب هستند.

5. **سیستم‌های اتش‌نشانی فوم پیشرفته (AFFF Class B)**: این نوع فوم‌ها برای کنترل و خاموش کردن حریق‌های مایعات قابل اشتعال مانند بنزین. نفت و سایر مواد شیمیایی به کار می‌روند.

دیدگاهتان را بنویسید