آژیر اعلام حریق / رایان اطفاء

آژیر اعلام حریق

هنگام فعال شدن سیستم اعلام حریق تنها موردی که باعث جلب توجه ساکنین می شود صدای آژیر اعلام حریق می باشد که صدایی مشابه آژیر خودرو های آتش نشانی است. 

ادامه مطلب