علائم ایمنی و آتش نشانی

خرید تابلو علائم آتش نشانی / رایان اطفاء

علایم ایمنی آتش نشانی عمدتاً در رنگ های قرمز و سبز تولید و عرضه می شوند. از این نوع تابلو ها برای مشخص کردن محل های پر خطر و علائم راهنما در ساختمان ها استفاده می شوند. تابلو های آتش نشانی شامل تابلو های خروج، نشانگر طبقات، سر خط اسپرینکلر و غیره می باشند. علائم هشدار دهنده آتش نشانی شامل مدل های شبنما و روز نما می شوند که مدل شبنما در راه پله های برج ها مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از تابلو هایی که بیشتر استفاده می شوند عبارت انداز: علائم ایمنی کپسول آتش نشانی و علائم ایمنی انبار و … .

علایم ایمنی آتش نشانی/رایان اطفاء

جهت خرید تابلو علائم ایمنی و آتش نشانی و دیگر تجهیزات با شماره 02144288682 تماس بگیرید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
the plugin
Author Rating
51star1star1star1star1star
Software Name
all in one plugin
Software Name
web
Software Category
web