بورس و تاریخچه آن

بورس چیست رایان اطفا

در زمان قدیم بازرگانان اروپایی در تجارت خود ضرر کردند، پس به فکر راه حلی افتادند که بتوانند جلوی این ضرر را بگیرند یا کمتر کنند. نتیجه آن شد که، بازرگانان عده ای را در تجارت خود شریک کردند تا سود و زیان احتمالی را با آن ها تقسیم کردند. این روش برای کسانی که فعالیت های بزرگ اقتصادی انجام می دادند بسیار مطلوب بود. بورس در ایران از سال 1345 به تصویب رسید و از 15 بهمن 1346 شروع به کار کرد. بورس بازاری است که در آن دارائی های مختلف مورد معماله قرار می گیرد. بازار ها به سه دسته کلی تقسیم می شود که به آن اشاره خواهیم کرد:

بورس کالا

بورس کالا بازی است که، در آن خرید و فروش کالاهای معین انجام می شود و دائم فعال است. در این بازار معمولاً مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می گیرد. هر بورس کالایی را با نام مواد مورد معامله نام گذاری می کنند. مثل بورس نفت، بورس گندم.

از فروشگاه ایمنی و آتش نشانی رایان اطفاء دیدن کنید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
the plugin
Author Rating
51star1star1star1star1star
Software Name
all in one plugin
Software Name
web
Software Category
web