سیستم آب‌فشان تر

اسپرینکلر چیست؟

در وضعیت آماده به‌کار سطح مقطع شیر سیستم آب‌فشان تر (اسپرینکلر)، (بارنده خودکار اطفاء حریق)، شیر یکطرفه هشدار بسته می‌شود. آب در این سیستم معمولاً تحت فشار نگهداری می‌شود. لوله‌کشی هشدار (Alarm Piping) به طور معمول باز است تا در زمانی که شیر یکطرفه هشدار باز می شود، به آب اجازه جریان یافتن به محفظه تاخیر (Retard chamber) را بدهد.

محفظه تأخیر برای ایجاد تاخیر در اعلام هشدار‌های خطا طراحی شده است. در یک جریان سریع و آنی آب، محفظه تغییر جریان زیادی از آب را بدون هشدار فعال نگه خواهد داشت. زهکش (درین) کوچکی در پایین محفظه تأخیر به این آب اجازه می‌دهد که از این محفظه زهکشی شود تا برای جریان سریع دیگر از محفظه آماده شود.

اگر سیستم فعال شود، جریان آب برای پر کردن محفظه تاخیر کافی خواهد بود و به آب اجازه می‌دهد تا مدار هشدار و زنگ مربوط به فعال شدن موتور آب (Water motor gong) را فعال کند. مدار الکتریکی هشدار از طریق یک سوئیچ فشاری فعال می‌شود و سیگنال دهی از راه دور را برای فعال شدن سیستم میسر می‌سازد.

اسپرینکلر آتش نشانی / رایان اطفاء
سیستم های آب‌فشان عموماً مجهز به نوعی وسایل هشدار دهنده می باشند. زنگ فعال شدن موتور آب یک هشدار محلی دارای زنگ است که از طریق جریان آب فعال می‌شود. زنگ فعال شدن موتور آب معمولاً در دیوار بیرونی، نزدیک این سیستم قرار می‌گیرد.

اجزای هشدار که معمولاً به سیستم ایستگاه مرکزی وصل می شوند شامل سوئیچ‌های فشاری و سوئیچ‌های جریان می باشند که سیستم آب را از طریق فشار یا جریان در سیستم به جریان می اندازد. ویژگی متداول دیگر هشدار، سوئیچ Tamper است که در زمانی که جزئی از سیستم (که عموماً شیر تأمین آب است) استفاده نادرست شده است سیگنال هشدار را ارسال خواهد کرد.

جهت مشاوره و خرید با شماره 02144288682 تماس بگیرید.

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star