دتکتور نشت یاب گاز شهری

دتکتور های گاز به طور کلی تجهیزاتی هستند که به منظور شناسایی گار های خطرناک از جمله گاز های سمی، قابل اشتعال و انفجار و گاز های اکسید کننده مورد استفاده قرار می گیرند.

دتکتور نشت یاب گاز شهری چیست ؟
دتکتور های گاز به طور کلی تجهیزاتی هستند که به منظور شناسایی گار های خطرناک از جمله گاز های سمی، قابل اشتعال و انفجار و گاز های اکسید کننده مورد استفاده قرار می گیرند.

Summary
Review Date
Reviewed Item
the plugin
Author Rating
51star1star1star1star1star
Software Name
all in one plugin
Software Name
web
Software Category
web