اطفاء مخازن سوخت مایع

اطفا مخازن سوخت مایع رایان اطفاء

مخزن ها از لحاظ سقف به دسته های سقف ثابت، سیستم اطفاء حریق مخازن سقف شناور داخلی، سقف شناور خارجی و سقف شناور خارجی گنبدی تقسیم می شوند. مایعات قابل اشتعال معمولاً در مخازن سقف شناور داخلی یا خارجی انبارش می گردند. سیستم ریم سیل یک مخزن سقف شناور بیشترین درصد اشتعال در اثر یک صاعقه می باشد و البته شیر تخلیه مخزن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. سیستم اطفا حریق مخازن سوخت یکی از حساس ترین سیستم ها می باشد که باید مجریان این امر از حرفه ای ها باشند.

جهت مشاوره و خرید با شماره 02144288682 تماس بگیرید.

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star